036-5369151 info@slbalmere.nl

De stichting

Samen Sterk(er)

Het belang van een goede promotie, samenwerking en belangenbehartiging van de in onze stad aanwezige vrijetijdssector, heeft indertijd een aantal leisure-ondernemers aangezet om hun schouders te zetten onder een stichting die hieraan inhoud kan geven. Op 16 oktober 2012 werd daartoe de “Stichting Leisure Belang Almere” opgericht.

De sparringspartner voor de toeristische- en recreatiebranche in Almere…

Het bestuur :

  • Joy Both: Voorzitter l Buitenactiviteiten

  • Marco Lipsius: Vicevoorzitter l Almere Centrum & Evenementen

  • Kevin van Drumpt: Penningmeester l Water & Floriade

  • Cherryl de Vries: Secretaris l Accomodaties

De in onze stad gevestigde ondernemers hebben behoefte aan een duidelijk beleid en het beleidsmatig inzetten op integrale samenwerking tussen gemeente en vrijetijdsgerichte sectoren.