De Stichting

Samen Sterk(er)

Het belang van een goede promotie, samenwerking en belangenbehartiging van de in onze stad aanwezige vrijetijdssector, heeft indertijd een aantal leisure-ondernemers aangezet om hun schouders te zetten onder een stichting die hieraan inhoud kan geven. Op 16 oktober 2012 werd daartoe de “Stichting Leisure Belang Almere” opgericht.

 

Het bestuur (van links naar rechts):

– Voorzitter: Marcel Hamminga, Watertaxi Almere / GM Nautische Dienstverlening

– Secretaris: Lisan Kox, Marina Muiderzand

– Penningmeester: Pieter v.d. Horst, Thermen La Mer

– Vice voorzitter: Tineke Fokkens, Camping Waterhout

– Bestuurslid: Debby Toorenaar, Media Missie / Adviseur Marketing & Events Kunstlinie Almere Flevoland

– Bestuurslid: Klaartje Wierbos, Theatergezelschap Vis à Vis

 

De in onze stad gevestigde ondernemers hebben behoefte aan een duidelijk beleid en het beleidsmatig inzetten op integrale samenwerking tussen gemeente en vrijetijdsgerichte sectoren.

De stichting pleit nadrukkelijk voor;

  1. Een aparte gemeentelijke accountmanager voor bedrijven uit de vrijetijdssector
  2. Instelling van een officieel Platform Vrijetijdssector onder voorzitterschap van wethouder EZ/RO
  3. Een complete beleidsnota vrije tijd uit te brengen en deze voor de politieke besluitvorming te toetsen bij het bestaande bedrijfsleven via platform
  4. De doorontwikkeling van de huidige vrijetijdslocaties in plaats van functieverandering en het bieden van ruimte aan ondernemers binnen bestemmingsplannen om in te spelen op veranderende ontwikkelingen (van conserverend naar stimulerend)
  5. Het aanpassen van dienstregelingen openbaar vervoer aan de vervoerswensen buiten werktijden (routes, frequenties)
  6. Uniforme en goede bewegwijzering naar recreatiegebieden en ondernemers
  7. Commerciële locaties aan het water meer toe te bedelen aan de vrijetijdssector en behoud van recreatieve functie van plassen en vaarwegen in Almere
  8. In gemeentelijke GVV’s ook kwantiteit en microlocaties voor te reserveren naast grote bedrijventerreinen en kantoorlocaties
  9. Bestaande bedrijfsleven altijd via platform op de hoogte te brengen van nieuwe investerings- cq. vestigingsmogelijkheden

Het weer

Weersverwachting
Almere

VVV AgendaLeave a Comment